Hållbart arbete genomsyrar både medarbetare och produktion

Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig från råvara och produktion till leveranskedja och vi arbetar ständigt med att förbättra i flera led.

Vår bransch och hela fordonsindustrin genomgår stora förändringar och det är en spännande utveckling som sker. För att själva vara med och minska klimatavtrycket gör vi flera saker, bland annat genom att:

Ständigt se över hur vår produktdesign kan förbättras ur hållbarhetssynpunkt. Vi utvecklar produkter som minimerar materialåtgången och spillet. Förutom mindre materialåtgång resulterar det i lättare produkter som minskar bilens totalvikt och är därmed ytterligare en del i att minska klimatavtrycket.

Vi sorterar förpackningsmaterial i hela vår värdekedja så långt det är möjligt. Vi strävar också efter att våra transporter sker med så litet klimatavtryck som möjligt.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket säkerställer att vi arbetar effektivt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

PDF:er och certifikat:

Vi vill ha hållbara medarbetare och arbetar förebyggande för att skapa ett hälsosamt klimat i hela värdekedjan. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg arbetsplats där alla medarbetare mår bra och kan utvecklas. Vi erbjuder en arbetsplats som främjar kreativitet, innovation, hälsa och välmående.

Vi står stabilt och har en stark ekonomi vilket säkerställer att våra kunder kan känna sig trygga med oss som en långsiktig leverantör av pedalsystem.