Leverantör av pedaler till bilindustrin sedan 195L

Sedan CJA började leverera pedaler till bilindustrin 1959 har företaget utvecklats till en globalt ledande systemleverantör inom sitt område. En milstolpe passerades 1989, när CJA var först på marknaden med att leverera ett komplett pedalsystem till en biltillverkare.

Från att ha varit en leverantör till den svenska bilindustrin har företaget expanderat både geografiskt och kundmässigt. Vi levererar idag ett antal världsledande varumärken för såväl personbilar som lastbilar med globala program.

För att stödja våra kunders behov globalt är vi idag etablerade med produktionsenheter i Sverige, Tyskland och Kina. Resten av världen täcks av ett strategiskt partnernätverk.
Positionen på marknaden nås genom toppmodern utveckling och tillverkning, men också med hög flexibilitet för att möta kraven från våra kunder.